Svet staršev

Predstavniki Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022


ŠOLA

(imenovani na skupnem roditeljskem sestanku, dne 13.09.2021)

1. razred: Ina PERNAT
2. razred: Borut DREVENŠEK
3. razred: Polonca POPLATNIK
4. razred: Marija GOSAK
5. razred: Maša BRENČIČ
6. razred: Anžel SEBASTIJAN
7. razred: Helena PLAVČAK
8. razred: Marta TRAFELA
9. razred: Andrejka VIDOVIČ

VRTEC

(imenovani na skupnem roditeljskem sestanku, dne 06.09.2021)

1. starostno obdobje: Skupina ZVEZDICE – Branka ARNUŠ
1. starostno obdobje: Skupina MAVRICE – Teja KRANJEC
2. starostno obdobje: Skupina SONČKI – Anita VUZEM
2. starostno obdobje: Skupina LUNICE – Mateja GABROVEC

Dostopnost