Šolska svetovalna služba

Izhodišča so osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe:

  • dejavnosti pomoči,
  • razvojne in preventivne dejavnosti ter
  • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Dejavnosti se medsebojno prepletajo.

Delo svetovalnega delavca se vključuje v delo in življenje šole ter obsega:

  • delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko; poudarjene so dejavnosti pomoči in preventivne dejavnosti po načelu sodelovanja v svetovalnem procesu;
  • sodelovanje z učitelji: individualno ali timsko v procesu reševanja in preprečevanja težav, v procesu skupnega načrtovanja in izboljšav pri vzgojno izobraževalnem delu;
  • sodelovanje s starši: individualno in skupinsko v vseh predvidenih dejavnostih šole;
  • sodelovanje z vodstvom, ki vključuje načrtovanje dejavnosti za šolo ter pri reševanju težav po načelu postopnosti;
  • sodelovanje z zunanjimi ustanovamiz namenom povezovanja šole z okoljem in strokovnega sodelovanja v preventivne in druge namene;
  • drugo delo v skladu z letnim delovnim načrtom.

(Pripravila, Anita Malovič, šolska pedagoginja)

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2018/19

Karierna orientacija

Nadarjeni učenci (klub radovednežev)

Mediacija

Related Images:

Dostopnost