Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2018/19

 • NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen, poteka iz treh predmetov.

V 6. razredu iz MAT, SLJ in TJA. V 9. razredu poteka iz MAT, SLJ in tretjega predmeta (na naši šoli se preverja Državljanska in domovinska vzgoja ter etika).

 • Učenci, ki imajo odločbo za izvajanje dodatne strokovne pomoči imajo možnost prilagoditev pri izvajanju NPZ (več informacij pri pomočniku za vodenje NPZ Aniti Malovič).

 

Kako poteka NPZ

 • Poteka v obliki pisnega preizkusa (piše se 60 minut).
 • Preverja se znanje, ki ga vsebujejo učni načrti.
 • Vsi učenci v Sloveniji pišejo istočasno (redni rok: maj 2019).

 

Datumi preverjanja NPZ

  • Torek, 7. maj 2019: slovenščina – 6. in 9. razred
  • Četrtek, 9. maj 2019: matematika – 6. in 9. razred
  • Ponedeljek, 13. maj 2019: Domovinska in državljanska  vzgoja ter etika – 9. razred , Angleščina – 6. razred

 Dovoljeni pripomočki in pripomočki, ki jih morajo učenci prinesti na NPZ pri posameznih predmetih 

 • MAT: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Uporaba žepnega računala ni dovoljena.
 • SLJ: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero.
 • TJA: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero. Uporaba slovarjev ni dovoljena.
 • Pri pisanju NPZ ni dovoljena uporaba pisal “piši briši”, saj v določenih primerih besedilo izgine iz preizkusa.

 

Vpogled v ovrednotene naloge NPZ

Seznanitev z rezultati in  vpogled v ovrednotene preizkuse NPZ:

 • razred: 6. do 10. junij 2019
 • razred: 3. do 5. junij 2019

 

Rezultati NPZ

 • Rezultati NPZ so informacija o znanju učenca. V 9. razredu lahko izjemoma vplivajo na vpis v srednjo šolo (v primeru omejitve vpisa, če je na spodnji meji več učencev z istim številom točk).
 • Obvestila o dosežkih pri NPZ: 9. razred: 6.2019 / 6. razred: 24.6.2019.

 

 Več informacij o NPZ: knjižica Informacije za učence in starše, pisni preizkusi NPZ iz prejšnjih let …

(Pripravila, Anita Malovič, šolska pedagoginja)

Related Images:

Dostopnost