Govorilne ure

SODELOVANJE S STARŠI

Za boljši učni uspeh in s tem za boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Namen srečanj je stalno medsebojno obveščanje o delu in uspešnosti učencev o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. Zato si starši in učitelji želimo rednih stikov. Prepričani smo, da boste starši vsaj enkrat mesečno prišli na krajši pogovor z razrednikom ali posameznim učiteljem. V primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po telefonu, upamo, da se ga boste zagotovo udeležili ob dogovorjenem času. Zato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.

Ena izmed oblik sodelovanja s starši so tudi redna srečanja Sveta staršev, saj na ta način predstavniki posamezne oddelčne skupnosti lahko izvajajo svojo vlogo, starši pa so najbolje informirani o vseh dogodkih na šoli in tako lahko tudi s svojimi predlogi prispevajo h kakovostnejši šoli.

GOVORILNE URE

se bodo izvajale vsak prvi ponedeljek v mesecu (izjema je mesec september, ko imamo govorilne ure in skupni roditeljski sestanek tretji ponedeljek) od 16.00 do 17.30 ure oz. do zaključka skupnega dela s starši.

Občasno od termina prvega ponedeljka tudi odstopimo z razlogom priprave kakšne večje prireditve za starše ali širšo skupnost. V teh primerih spremembo pisno najavimo staršem ter na spletni strani šole.

RODITELJSKI SESTANKI

 

Načrtovani skupni roditeljski sestanki so septembra 2013, februarja do maja 2014 in junija 2014.

Razredniki bodo pripravili najmanj dva razredna roditeljska sestanka v tekočem šolskem letu.

REDNE INDIVIDUALNE GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU

Vsak učitelj objavi, glede na svoje redne obveznosti, kdaj bo na razpolago v dopoldanskem času. Ta podatek je objavljen na spletni strani šole ter v publikaciji šole. Običajno je to takrat, ko učitelj nima pouka in je tako 45 minut na razpolago za pogovore. V tem času bo tudi dostopen na telefonski številki šole 02/795-31-00.

IZREDNE INDIVIDUALNE GOVORILNE URE

Starši se lahko dogovorijo z učiteljem tudi za izredno govorilno uro v dopoldanskem času, če je to potrebno.

GOVORILNE URE ZA UČENCE

Govorilne ure za učence so čas, ko učenci lahko pridejo k učitelju iz različnih razlogov.  Na teh urah naj bi se učenec in učitelj predvsem pogovarjala o medsebojnih odnosih in o temah, ki zanimajo predvsem učenca. Za govorilne ure se učitelj in učenec dogovorita sproti. Učitelj lahko tudi objavi, kdaj je na voljo za pogovor z učenci.

Related Images:

Dostopnost