Tudi letos smo se pevci mladinskega pevskega zbora udeležili medobčinske revije, ki je za naš pevski zbor potekala v četrtek, 25. 4. 2024, v dvorani Gimnazije Ptuj. Pevska revija je potekala dva dni. Na ta dan se je zraven našega pevskega zbora, ki je štel 37 pevcev, pevske revije udeležilo še pet mladinskih pevskih zborov iz našega območja JSKD. Nastop na reviji je pomemben vsakoletni del naših pevskih nastopov in priložnost predstaviti se večjemu krogu poslušalcev.
Zbor se je predstavil z izborom treh pesmi (Dajte, dajte, Mamma mia in Poj, poj, poj z menoj) in s svojim nastopom, glede na odziv poslušalcev v dvorani in strokovne spremljevalke, zelo uspešno zastopal našo šolo. Kot najmanjša OŠ, ki se udeležuje pevskih revij, smo s pevsko energijo, ubranim petjem, s svojo inštrumentalno glasbeno spremljavo in gibom ob petju pustili svoj pečat na reviji in lepo predstavili našo šolo. Tak odziv je vsem pevcem zagotovo lepa pohvala za njihov trud na pevskih vajah in spodbuda za v prihodnje.
Na klavirju nas je tudi tokrat spremljal odlični pianist Tom Hajšek. Zahvala gre tudi spremljevalkama Mateji Šibila in Marti Trafela, za njuno pomoč pri spremstvu mladih pevcev na reviji. Veseli smo bili, da nas je na nastopu spremljalo veliko staršev. Kot vsako leto je bil tudi letos to eden izmed zadnjih večjih nastopov za pevke iz 9. razreda, ki so v tem obdobju s svojim prepevanjem v pevskem zboru in sodelovanjem pri mnogih glasbenih projektih veliko doprinesla k prepoznavnosti naše OŠ.

Pevci MPZ OŠ Podlehnik in zborovodja Jakob Feguš

Related Images:

Dostopnost